بخش مراسم و همایش

یکی از وظایف روابط عمومی ها برگزاری گردهمایی، همایش، سمینار و مراسماتی از این دست است که در ایام مختلف سال و به مناسبتهایی نیاز به برگزاری آن در سطوح مختلف و با مخاطبان گوناگون وجود دارد. این مراسمات گاهی در حد سازمان و گاه در سطح شهر، استان یا کشور هستند.

در این بخش، سعی ما بر این بوده است که مجموعه ی نکاتی را که نیاز است برای برگزاری این مراسمات بدانیم، همچنین مجموعه ای از فایل های صوتی مورد نیاز را در یک جا جمع آوری نمائیم.

نکات آموزشی

 • انواع گردهمایی
 • نکات اجرایی قبل، حین و بعد از همایش
 • وظایف رسانه ای و تعامل با رسانه ها
 • چک لیست انجام کارها
 • ایده هایی برای هدیه
 • ایده هایی برای متن مجری

فایل های آماده

 • نمونه تقدیر نامه
 • نمونه دعوت نامه
 • نمونه ی پرسشنامه و نظر سنجی
 • صوت و تصویر قرائت قرآن 2) تا 3 دقیقه ای)
 • سرود جمهوری اسلامی) صوت و تصویر(
 • موسیقی پذیرائی
 • موسیقی اهداء هدایا
 • موسیقی تقدیر
 • موسیقی میان برنامه
 • نغمه های مذهبی )مناسبتی(