تیزر

دریافت نمونه فایل ها

ویژگی ها

نشانی اصناف

در این بخش مشخصات دقیق صدها سازمان، مؤسسه و مرکز مورد نیاز روابط عمومی ها جای گرفته است.

برخی از اصنافی که در این بخش آمده اند:

 • صدا وسیما
 • خبرگزاری ها
 • روزنامه ها
 • فروشگاه های فرهنگی
 • موسسات تبلغاتی
 • چاپ افست
 • چاپ بنر و فلکس
 • چاپ دیجیتال
 • تایپ و تکثیر
 • صحافی
 • ساخت تابلو و پلاک
 • سازه های نمایشگاهی
 • هدایای تبلیغاتی
 • ساخت دکور
 • فیلمبرداری و عکاسی
 • و...